Küçük alanlar için fonksiyonel, köşeli hatlarıyla belirleyici…